CDI, CDD, CTT, chương trình vừa học vừa làm… các loại hợp đồng lao động khác nhau như thế nào?

Hợp đồng lao động, định nghĩa
Hợp đồng lao động là một hành vi pháp lý định khung mối quan hệ giữa chủ lao động và nhân viên và giúp xác định các điều kiện của công việc được tổ chức (thời gian, địa điểm, tiền lương, v.v.).

Lưu ý rằng có năm hình thức hợp đồng lao động riêng biệt trong khu vực tư nhân: CDI, CDD, luân phiên, CTT và gián đoạn. Mỗi loại hợp đồng lao động là cụ thể và cho vay nhiều hơn cho các ngành nghề nhất định hơn các loại khác.

Vì vậy, các loại hợp đồng lao động khác nhau theo pháp luật Pháp là gì?

Làm thế nào để chọn một trong những phù hợp nhất với tuyển dụng của bạn?

Lý tưởng nhất, việc lựa chọn loại hợp đồng lao động nên được thực hiện trước khi phỏng vấn xin việc. Sự lựa chọn này sẽ được thực hiện theo tình hình của công ty bạn và kinh nghiệm của bạn. Bạn nên xem chi tiết các hình thức hợp đồng lao động khác nhau được quy định bởi luật lao động Pháp.

1. Hợp đồng vĩnh viễn hoặc CDI/ Le contrat à durée indéterminée ou CDI

CDI là gì?
Đây là loại hợp đồng lao động phổ biến nhất do sự ổn định mà nó cung cấp cho người sử dụng lao động và người lao động. Đó là một hợp đồng không cung cấp ngày kết thúc cho việc thực hiện thỏa thuận giữa hai bên. Hợp đồng lao động này có thể là toàn thời gian (35 giờ hàng tuần) hoặc bán thời gian (dưới 35 giờ hàng tuần) và hạn ngạch hàng giờ phải xuất hiện trong hợp đồng.

Điều này không có nghĩa là nhân viên sẽ ở lại mãi mãi trong công ty mà anh ta đã ký hợp đồng vĩnh viễn: hai bên có thể bằng thỏa thuận chung chọn cách chấm dứt hợp đồng. Ngoài ra, nếu một trong các bên cho rằng đã có sự vi phạm nghiêm trọng của bên kia, thì cũng có thể chấm dứt hợp đồng lao động trong một số điều kiện nhất định.

Cuối cùng, nhân viên có thể từ chức (tôn trọng thời hạn thông báo nếu cần thiết), vi phạm hợp đồng lao động hoặc trong trường hợp bất đồng nghiêm trọng với người sử dụng lao động, sa thải (mà cho phép bạn bồi thường nếu sơ suất thô không được chứng minh).

Hợp đồng vĩnh viễn ?
Trái với những gì người ta có thể nghĩ, luật pháp không bắt buộc phải chính thức hóa việc viết hợp đồng CDI (trừ trường hợp CDI bán thời gian, và nếu trong thỏa thuận yêu cầu bạn phải làm như vậy).

Người sử dụng lao động phải đưa cho nhân viên một bản sao DPAE (Tuyên bố trước khi tuyển dụng) được trao cho tổ chức an sinh xã hội, trong đó, có đề cập đến chức danh công việc được tuyển dụng, ngày thuê, thời hạn của hợp đồng, thỏa thuận lao động giữa hai bên, số ngày nghỉ có lương và các mốc thời hạn hợp đồng.

Điều cần biết: ở Pháp, CDI là tiêu chuẩn, nó là áp dụng mặc định cho bất kỳ hợp đồng lao động nào, kể cả khi được ký kết bằng miệng. Điều này có nghĩa là trong trường hợp không có hợp đồng lao động, hoặc nếu bạn mất quá nhiều thời gian để gia hạn hợp đồng của nhân viên, thì mặc định sau đó sẽ thấy hợp đồng có thời hạn cố định của anh ta được chứng nhận là hợp đồng vĩnh viễn.

2. Hợp đồng có thời hạn (CDD)/ Le contrat à durée déterminée (CDD)

Trái ngược với CDI, hợp đồng CDD cung cấp một khoảng thời gian hợp tác giữa chủ lao động và nhân viên bị giới hạn về thời gian. Hợp đồng có thời hạn phải được chính thức hóa bằng văn bản và gửi cho nhân viên trong vòng 48 giờ sau khi được thuê.

Xin lưu ý, hợp đồng vĩnh viễn là chuẩn mực trong luật lao động, lý do chọn hợp đồng lao động tạm thời phải được quy định, chỉ rõ trong hợp đồng lao động.

Các căn cứ có thể để sử dụng CDD là gì?
Chủ lao động có quyền tuyển dụng theo hợp đồng có thời hạn chỉ trong các trường hợp sau:

  • Thay thế một nhân viên vắng mặt
  • Sự gia tăng tạm thời trong hoạt động kinh doanh
  • Là một phần của sự phân công tạm thời theo tự nhiên (công việc thời vụ, thu hoạch nho, v.v.)
  • Hoặc trong một số trường hợp rất cụ thể, ví dụ như hợp đồng tích hợp, công việc cho tương lai … hãy nhớ tham khảo danh sách đầy đủ của Tổng cục Thông tin Hành chính và Pháp lý).
  • Hãy cẩn thận để xác định thông tin này trong hợp đồng lao động, bởi vì một lỗi có thể dẫn đến việc phân loại lại trong CDI bởi một thẩm phán.

CDD có thể được gia hạn hai lần và kết thúc vào ngày đã thỏa thuận bằng văn bản khi hợp đồng được ký kết. Hợp đồng này có thể được chuyển thành CDI.

Các loại CDD khác nhau
Lưu ý rằng có các hợp đồng có thời hạn cố định (có giới hạn ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho việc làm) và hợp đồng có thời hạn cố định.

Trong trường hợp hợp đồng có thời hạn không chính xác, hợp đồng lao động kết thúc khi đối tượng được ký kết đạt được. Ví dụ, trong trường hợp hợp đồng có thời hạn thay thế nhân viên vắng mặt, thì hợp đồng có thời hạn không kết thúc cho đến khi nhân viên đó trở lại.

Gia hạn hợp đồng có thời hạn (CDD)
CDD có thời hạn cố định chỉ có thể được gia hạn tối đa 2 lần. Phải có một lý do cụ thể cho sự đổi mới này. Thời hạn tối đa của hợp đồng và các lần gia hạn có thể không vượt quá 18 tháng với một số ngoại lệ nhất định (bạn có thể tham khảo danh sách đầy đủ các trường hợp cụ thể về thời hạn tối đa của hợp đồng có thời hạn do Bộ Lao động cung cấp).

3. Hợp đồng làm/thực tập trong quá trình học/ Le contrat en alternance

Hợp đồng này, có nhu cầu cao trong những năm gần đây, có thể xen kẽ giữa các giai đoạn đào tạo lý thuyết và thời gian làm việc trong một công ty để có được bằng cấp chuyên môn. Có hai loại:

Hợp đồng học việc
Hợp đồng học việc là một hình thức hợp đồng có thời hạn dành riêng cho những người trẻ từ 16 đến 25 tuổi, bao gồm để tạo điều kiện cho sự hòa nhập chuyên nghiệp của sinh viên trẻ tốt nghiệp. Nó có thể kéo dài từ sáu tháng đến ba năm tùy theo mức độ được chuẩn bị (DUT, BTS, giấy phép hoặc Master).

Hợp đồng chuyên nghiệp hóa
Hợp đồng chuyên nghiệp hóa cũng liên quan đến những người từ 16 đến 25 tuổi và cũng được tìm kiếm bởi những người tìm việc từ 26 tuổi trở lên.

Nó có thể là CDI hoặc CDD từ sáu tháng đến một năm, và mở ra con đường để có được bằng cấp chuyên môn (chức danh, bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ trình độ chuyên môn).

4. Hợp đồng làm việc tạm thời / Le contrat de travail temporaire (intérim)

Loại hợp đồng này được thỏa thuận giữa hai bên cho một sự chuyển nhượng tạm thời được xác định rõ ràng và liên quan đến một bên thứ ba, chẳng hạn như một cơ quan lao động tạm thời hoạt động như một trung gian giữa người lao động và người sử dụng lao động. Do đó, sẽ có hai hợp đồng được ký kết, thứ nhất giữa công ty và cơ quan tạm thời, thứ hai giữa cơ quan và nhân viên. Trong trường hợp thời gian làm việc tối đa là một tháng, thời gian đi làm thử không thể vượt quá hai ngày.

Các lý do có thể cho việc sử dụng lao động tạm thời là gì?
Chủ lao động chỉ được quyền sử dụng hợp đồng lao động tạm thời trong các trường hợp sau:

  • Một sự thay thế cho một nhân viên vắng mặt,
  • Sự gia tăng tạm thời trong hoạt động kinh doanh
  • Là một phần của nhiệm vụ tạm thời (công việc thời vụ …),
  • Hoặc trong một số trường hợp rất cụ thể có sẵn ở đây.
  • Công việc tạm thời trong mọi trường hợp không phải là một cách cung cấp cho hoạt động thường trực của công ty.

Ngoài ra, việc sử dụng lao động tạm thời bị cấm trong vòng sáu tháng, khi người lao động bị sa thải vì lý do kinh tế.

5. Hợp đồng lao động không liên tục (CDII)
Hợp đồng thường trực không liên tục (CDII) chỉ được Bộ luật Lao động cho phép đối với một số hoạt động đào tạo, hoạt động thời vụ, lĩnh vực giải trí hoặc các hoạt động du lịch khác. Nó có giá trị đối với việc làm lâu dài nhưng khi thời gian hoạt động và thời gian không làm việc dao động theo thời gian và tránh sự cần thiết phải ký kế tiếp các hợp đồng có thời hạn.

Đây là một hình thức hợp đồng vĩnh viễn với một số điều khoản bắt buộc cụ thể: thời gian làm việc tối thiểu hàng năm, thời gian làm việc, tiền công, trình độ cần thiết và giờ làm việc.

Xin lưu ý: người sử dụng lao động chỉ có thể sử dụng loại hợp đồng lao động này nếu điều này được cho phép bởi một thỏa thuận chung.

Cuối cùng, hợp đồng này phải được phân biệt rõ ràng với cái gọi là hợp đồng có thời hạn gọi là « sử dụng », dành riêng cho những người lao động không liên tục trong công việc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répondre

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.