TỰ HỌC TIẾNG PHÁP ONLINE (P1)

CÁC KHÓA HỌC MIỄN PHÍ 🔹 Duolingo: https://www.duolingo.com/course/fr/en/Learn-French-Online… 🔹 Memrise: https://www.memrise.com/course/1098357/french-1/… 🔹 Busuu: https://www.busuu.com/en… 🔹 Polly Lingual: https://pollylingu.al/fr/en/courses/1… 🔹 FSI Language Courses:http://www.fsi-language-courses.net/fsi-french-language-c…/… 🔹 LingoHut: https://www.lingohut.com/…/b%C3%A0i-h%E1%BB%8Dc-ti%E1%BA%BF…  CÁC NGUỒN HỌC TIẾNG PHÁP…

30 kênh Youtube chọn lọc giúp bạn khám phá, học tiếng Pháp các trình độ

Dành cho trẻ em Monde des Titounis https://www.youtube.com/channel/UC8I-UIlXPNS4luC4iV7dRdQ Les Patapons https://www.youtube.com/user/ComptinesTVfr Les comptines de Gabriel https://www.youtube.com/channel/UCVi--cU7d7m6SUW5FtEVKjA Kids Tv Française - chansons de bébé https://www.youtube.com/channel/UC_CE5uL8tsIPsWCt4D8wc8A Kids Channel Française https://www.youtube.com/channel/UCCydXlO1j-Mdl1SowI1DFAA 1 jour,…